1. GP - Power Bank แบตเตอรี่สำรอง
GP PowerBank GL351-2B1 GP Power Bank GL351 1,380.00 แบตเตอรี่สำรอง 5200 mAh
เล่น Internet ต่อเนื่อง 16 ชม.
GL351BE-2B1
มี 2 สี ขาว, ดำ
GP PowerBank XPB20 GP Power Bank XPB20 1,350.00 แบตเตอรี่สำรอง 4000 mAh
เล่น Internet ต่อเนื่อง 16 ชม.
ปุ่มเช็คปริมาณแบตเตอรี่
ไฟ LED 4 ดวง แสดงสถานะแบตเตอรี่
XPB20WE-2U1 (ขาว)
XPB20BE-2U1 (ดำ)
GP PowerBank XPB28 GP Power Bank XPB28 995.00 แบตเตอรี่สำรอง 2000 mAh
เล่น Internet ต่อเนื่อง 9.5 ชม.
XPB28WE-2U1
PB GL301 GP Power Bank GL301 2,150.00 แบตเตอรี่สำรอง 10400 mAh
เล่น Internet ต่อเนื่อง 30 ชม.
GL301W-2B1 (ขาว)
GL301BE-2B1 (ดำ)
หมายเหตุ
1. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า