1. ซันนี่ แบตเตอรี่ SUNNY Battery Sealed lead acid battery 6V. 12V.
Battery
MODEL PRICE DETAILS DIMENSION (mm.) WEIGHT
(kgs.)
CATALOG
L W H HL
SN 1800 - 3.6 600.00 Battery Ni-Mh 3.6V - 1800mAh. 150 15 150 - 0.084 -
SN 2100 - 3.6 800.00 Battery Ni-Mh 3.6V - 2100mAh. 150 15 150 - 0.118 -
ADMIN 1800 - 3.6 320.00 OEM Battery Ni-Mh 3.6V - 1800mAh. 150 15 150 - 0.084 -
ADMIN 2100 - 3.6 380.00 OEM Battery Ni-Mh 3.6V - 2100mAh. 150 15 150 - 0.118 -
SN 4.5 - 6 240.00 Battery 6V - 4.5 AH. 70 47 101 105 0.82 CATALOG SN1800-3.6
SN 12 - 6 480.00 Battery 6V - 12 AH. 151 51 95 100 1.96 CATALOG SN4.5-6
SN 1.3 - 12 300.00 Battery 12V - 1.3 AH. 97 48 53 57 0.59 CATALOG SN1.3-12
SN 2.9 - 12 350.00 Battery 12V - 2.9 AH. 79 56 99 107 1.24 CATALOG SN2.9-12
SN 5 - 12 380.00 Battery 12V - 5 AH. 91 71 100 105 1.62 CATALOG SN5-12
SN 7 - 12 500.00 Battery 12V - 7 AH. 151 66 95 100 2.20 CATALOG SN7-12
SN 7.5 - 12 530.00 Battery 12V - 7.5 AH. 151 66 95 100 2.45 CATALOG SN7.5-12
SN 9 - 12 630.00 Battery 12V - 9 AH. 151 66 95 100 2.77 CATALOG SN9-12
SN 12 - 12 900.00 Battery 12V - 12 AH. 151 99 95 100 3.82 CATALOG SN12-12
SN 15 - 12 1,150.00 Battery 12V - 15 AH. 180 77 168 - 4.81 CATALOG SN15-12
SN 18 - 12 1,400.00 Battery 12V - 18 AH. 180 77 168 - 5.60 CATALOG SN18-12
SN 21 - 12 1,590.00 Battery 12V - 21 AH. 180 77 168 - 6.08 CATALOG SN21-12
SN 24 - 12 1,700.00 Battery 12V - 24 AH. 166 175 125 - 8.00 CATALOG SN26-12
SN 26 - 12 1,800.00 Battery 12V - 26 AH. 166 175 125 - 8.10 CATALOG SN26-12
SN 33 - 12 2,750.00 Battery 12V - 33 AH. 196 131 156 180 10.64 CATALOG SN33-12
SN 40 - 12 3,300.00 Battery 12V - 40 AH. 198 166 171 - 13.26 CATALOG SN40-12
SN 65 - 12 5,000.00 Battery 12V - 65 AH. 348 168 178 - 23.30 CATALOG
SN 100 - 12 7,500.00 Battery 12V - 100 AH. 328 172 214 217 32.66 CATALOG SN100-12
SN 120 - 12(สั่งผลิต 7 วัน) 8,500.00 Battery 12V - 120 AH. 406 174 208 233 38.20 CATALOG SN120-12
SN 130 - 12 8,500.00 Battery 12V - 130 AH. 352 170 273 278 43.10 CATALOG SN130-12
SN 150 - 12 9,600.00 Battery 12V - 150 AH. 487 170 241 - 45.40 CATALOG SN150-12
SN 200 - 12 13,200.00 Battery 12V - 200 AH. 522 240 219 244 67.10 CATALOG SN200-12

หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ราคาสินค้ารวมส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. โอนก่อน 13.00 น. ส่งสินค้าวันทำการถัดไป (รถขนส่งใหญ่วิ่งประจำเส้นทาง)
4. สินค้ารับประกัน 1 ปี
5. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

The Meaning of the model

Sealed Construction

SUNNY's unique construction and sealing technique ensure that no electrolyte leakage can occur from the terminals or cases of any SN batteries. This Feature ensures safe and efficient operation of SN batteries in any position.

Absorptive Glass Mat System

SN batteries make use of fine mat separators (glass fiber) wherein sufficient electrolyte in absorbed to provide longest life and steady service. This system prevents escape of electrolyte from the separator which causes leakage.

Gas Recombination

SN batteries incorporate a unique design that effectively controls generation of gas and allows recombination of over 99% of gas generated during the normal use.

Maintenance-Free Operation

During the expected floating service life of SN batteries there is no need to check the specific gravity of the electrolyte, or add water, which means they require no maintenance service.

Position-Free and Leakage-Free

The combination of the sealed construction and the use of absorptive mat separators permits operation of SN batteries in any position without loss of capacity, electrolyte, nor service life. The SN batteries are made to operate in any position.

Low Pressure Venting System

SN batteries are equipped with a safe, and low pressure venting system, which operates at 7 psi to 10 psi, automatically releasing excess gas in the event that gas pressure rises to a level above the normal rate ensuring no excessive buildup of gas in the batteries. Safety valves are automatically released once the preasure is return to normal rate.

Heavy-Duty Grids

The SN heavy-duty lead-calcium alloy grids provide an extra performance and service life in both cyclic and floating applications even in deep discharge condition.

Cyclic Life

Depending on the average depth of discharge, over 1,000 discharge/recharge cycles can be expected from SN batteries.

Float Life

The expected life of SN batteries under float (trickle charge) use is 3 to 5 years.

Low Self-discharge • Long shelf life

At an ambient temperature 20°C (68°F), the self-discharge rate of SN batteries is only 3% (approx) of rated capacity per month. The low self-discharge rate permits storage of SN batteries for up to one year without significant loss of efficiency or appreciable deterioration performance.

Operating Temperature Range

SN batteries may be used over a board range of ambient temperatures permitting flexible system design and location.

High Recovery Capability

SN batteries have an excellent charge acceptance and recovery capability even after deep discharge.
มาตรฐานที่ได้รับ