1. GP - Charger แท่นชาร์จพร้อมถ่านในชุด
GP PB09 GP Charger PB09
+ ถ่าน 9V 170 mAh 2 ก้อน
795.00 แท่นชาร์จ 9V แยกช่องอิสระ
ไฟโชว์ เขียวตลอด
PB09GS17R8TH-2UW2
GP PB320GS1 GP Charger PB320 650.00 แท่นชาร์จ AA / AAA / C / D / 9V
ชาร์จ 5-25 ชม.
ระบบตั้งเวลาการชาร์จตาม mAh (5, 9, 15, 20 hrs.)
PB320GS1-2C1
GP PB330 GP Charger PB330
+ ถ่าน AA 2500 mAh 4 ก้อน
469.00 แท่นชาร์จ AA / AAA วงจรเดี่ยว
ชาร์จ 10-15 ชม.
ไฟโชว์ เขียวตลอด
PB330GSWE250BB6NR-2UW4
GP PB360 GP Charger PB360
+ ถ่่าน AA 2100 mAh 2 ก้อน
359.00 แท่นชาร์จ AA / AAA วงจรเดี่ยว
ชาร์จ 12 ชม.
ไฟโชว์ เขียวตลอด
PB360GS210-C2
GP PB70 GP Charger PB70
+ Recyko AAA 2100 mAh 4 ก้อน
1,150.00 แท่นชาร์จ AA / AAA
ชาร์จ 2 ชม.
ขณะชาร์จ : ไฟแดงกระพริบ
เต็ม : ไฟเขียวหยุด
เช็คถ่านหมดอายุ, ถ่านผิดประเภทได้
PB70GS210BTH-2EW4
หมายเหตุ
1. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า